Schoolvoorstellingen

 

 

 

Praedinius Gymnasium Groningen

 

Theatron verzorgt schoolvoorstellingen met verschillende onderwerpen..


Schoolvoorstellingen kunnen vele onderwerpen bevatten. Een van de belangrijke onderwerpen is nog steeds pesten. De ervaring leert dat er helaas nog te veel wordt gepest op scholen, waarbij kinderen veelal in psyschische problemen terecht komen. Dit met alle gevolgen van dien.  Theatron verzorgt op maat gemaakte voorstellingen waarbij leerlingen een spiegel wordt voorgehouden met als doel het pestgedrag te reduceren. Hierbij komen de volgende onderwerpen in het kader van de pest-problematiek vaak naar voren: pesten in het algemeen, uiterlijk, zich buiten gesloten voelen, seksualiteit, drugs/alcoholgebruik, discriminatie, opgesloten in een bepaalde thuissituatie en/of huiselijkgeweld.

Theatron kan met leerlingen van uw school en/of met vaste acteurs een voorstelling op maat bij u komen verzorgen, waarbij u als school kan aangeven welke actuele pestcultuur er heerst en welke een goede aansluiting biedt op het pestprotocol.  

 

 

 

Praedinius Gymnasium Groningen


Informeer hier naar de mogelijkheden.